Vizita në Dhomen e Tregtisë të Stambollit

Ju informojmë, se në vitin në vijim do të mbahet konferenca B2B në mes të Afaristëve të Dhomës së Tregtisë së Stanbollit (ITO) dhe atyre të Kosovës. Pjesëmarrës në Panairin Ndërkombëtarë 2017 të katërt (4) të radhës e cila do të organizohet