Kursi i Kompjutereve

Të nderuar/Të nderuara, Ju informojmë se që nga data 20 nëntor 2016 fillojnë kurset kompjuterike në gjuhën Shqipe, Turke dhe Boshnjake për tre (3) muaj për Office 2013 – IT Security, Windows 10 (Microsoft Office). Kursi do të mbahet në Zyret e