Nënshkruar marrëveshja për bashkëpunim në mes të BFP-së, dhe Graçanica Expo nga Bosnia dhe Hercegovina

Është arritur dhe nënshkruar marrëveshja për bashkëpuime të mëtejme në mes të Business Forumit Prizren dhe Graçanica Expo nga Bosnia dhe Hercegovina. Signed agreement for cooperation between the BFP and Gracanica Expo from Bosnia and Herzegovina An agreement on close cooperation has