Pjesëmarrja në Samitin e Bujqësisë në Stamboll

Business Forum Prizren mer pjesë në Samitin Bujqësor në Stamboll… Business Forum Prizren olarak İstanbul`da düzenlenen Tarım Zirvesine Katıldık… Business Forum Prizren uçestvuje u Poljoprvrednom Samitu u İstanbul…

Marrveshja për Sponsorin Kryesor me Meridyum Hi Tech

Sot me 28.03.2017 është nënshkruar Marrëveshja Sponsorimit Kryesor në mes të Business Forum Prizren dhe firmës Teknologjike MERIDYUM HI TECH për vitet 2017 dhe 2018 – Qëllimi i kësaj Marreveshjeje është zhvillimi ekonomik, rritja e tregtise nderrmjet dy shteteve sigurimi ne zhvillimin