Panairin Ndërkombëtar “CMT Shtutgart 2017”

Me ftesë të Agjencisë Kombëtare të Turizmit të Republikës së Shqipërisë, nën mbikqyrjen e Business Forum Prizren (BFP) dhe Agjencisë për Zhvillim Rajonal Jug (AZHR Jug), organizohet prezentimi i bizneseve Kosovare CMT 2017 panairin i cili do të mbahet në Shtutgard (Gjermani)

Marveshje me AZHR Jug

Sot kemi nënshkruar marrëveshjen me AZHR Jug, e cila do të kontribon në zhvillimin socio ekonomik te rajonit e Prizrenit. Güney Bölgesel Kalkınma Ajansı ile anlaşma imzaladık. Anlaşmada bölgesel ekonominin kalkınması konusunda ortak çalışmalar ön görülmektedir .