Vizitat në qytetin Manisa të Turqisë

Të nderuar/Të nderuara, Ju informojmë se duke filluar që nga data 16 gjer më 20 Nëntor 2016, do të realizohen vizitat në qytetin Manisa të Turqisë. Në këtë udhëtim janë të parapara takimet me Kryetarin e Dhomës së Tregtisë së Manisës, takim

Kursi i Kompjutereve

Të nderuar/Të nderuara, Ju informojmë se që nga data 20 nëntor 2016 fillojnë kurset kompjuterike në gjuhën Shqipe, Turke dhe Boshnjake për tre (3) muaj për Office 2013 – IT Security, Windows 10 (Microsoft Office). Kursi do të mbahet në Zyret e

Vizita në Dhomen e Tregtisë të Stambollit

Ju informojmë, se në vitin në vijim do të mbahet konferenca B2B në mes të Afaristëve të Dhomës së Tregtisë së Stanbollit (ITO) dhe atyre të Kosovës. Pjesëmarrës në Panairin Ndërkombëtarë 2017 të katërt (4) të radhës e cila do të organizohet

Festivali i Ullirit dhe i Produkteve të Ullirit

Të nderuar/Të nderuara, Ju informojmë se më 03, 04 dhe 05 Nëntor 2016, organizohet “Festivali i Ullirit dhe i Produkteve të Ullirit” në Ajvallëk të Turqisë. Të interesuarit (Firmat, Kompanitë) për informata më të sakta dhe të detajizuara mund të na kontaktojnë