Date

14-15-16 November 2018

Location

“Nafron Exclusive” Prizren/Kosovo

Remaining

27674 Tickets

Speakers

11 Professional Speakers

Për ne / About us / Hakkımızda / O nama

Business Forum Prizren – BFP këtë vit për herë të pestë organizon Panairin Ndërkombëtar në nivel të vendit dhe më gjërë. Ky vit është Viti Jubilar për BFP për arsye se deri më tani janë nënshkruar një seri kontratash dhe memorandume si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Konferaenca dhe Paniri Ndërkombëtar i Business Forum Prizren 2018 do të organizohet nga 14-15-16 Nëntor 2018 në Prizren.Ky do të jetë viti i pestë i organizimit të Konferencës dhe Panairit nga ana e Business Forum Prizren -BFP. Besojmë se këtë vit do të ketë interesim edhe më të madh krahas viteve të kaluara. Qëllimi i këtij organizimi është që në një shtet të ri dhe dinamik siç është Kosova të ftojme investitorët nga vende të ndryshme dhe ti tërheqim vëmendjet e tyre për rritjen e investimit në Kosovë gjegjësisht në Prizren. Me anë të kësaj Konference dhe Panairi e cila do të mbahet për herë të pestë në Prizren ne dëshirojmë të tregojmë dhe të vërtetojmë se Prizreni përpos Zhvillimit Kulturor,Historik dhe Turistik duhet të zhvillohet edhe Ekonomikisht. Duke filluar me këtë mendim,ne me këmbëngulje do të vërtetojmë se me punën tonë do ta zhvillojmë Prizrenin si në fusha të ndryshme poashtu edhe në fushën e Zhvillimit Ekonomik. Në Panairin dhe Konferencën e BFP 2018 këtë vit pjesëmarrës do të jenëbiznismenët nga këto shtete si: Shqipëria,Turqia,Kroacia,Bosnja,Sërbija,Maqedonia,Mali i Zi,Sllovenia,Bullgaria,si dhe biznesmenët vendas. Vitin e kaluar morrën pjesë rreth 280 biznismenë nga shtete të ndryshme.Kurse këtë vit pritet të dyfishohet numri i biznesmenëve pra,pritet që të marrin pjesë rreth 450 biznismenë nga shtete të ndryshme ku poashtu do të merret parasysh çështja e investimit për Zonën Industriale të Prizrenit që tani është i gatshëm dhe i hapur për investitorë të huaj. Përveç organizmit të Konferencës do të organizohet edhe Panairi Vendor dhe Ndërkombëtar ku do të bëhet prezentimi si i Prodhimeve vendore poashtu edhe prodhimeve të huaj.
This year, Business Forum Prizren organizes the fifth International Fair at the country level and beyond. This is the Jubilee Year of BFP, because a large number of contracts and memorandums have been signed both internally and abroad. The fifth Business Forum Prizren will be held from 14-15-16 November 2018 in Kosovo - Prizren.We believe that this year BFP will take a greater interest than past years. We aim to meet with the investors and to take their attention for increasing the number of investments in the new and dynamic country of Kosovo respectively in Prizren for its development .In this Conference, we believe that Prizren besides cultural and historical development also should be developed economically. Starting with this thought and perseverance that our work will prove that Prizren is a city of artisans and believe that we should ensure that this tradition should continue in the best way . This year in Prizren Bussines Forum 2018 Conference will be present businessmens from Albania, Turkey, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro, Slovenia and Bulgaria .Last year the number of participants was 280 bussinesmen byt this year it is expected that the number of participants will be over 450.
Bu yıl Prizren Bussines Forumu, ülke ve ötesinde beşinci uluslararası fuarı düzenliyor. Bugüne kadar Kosova ve dış ülkelerde çok sayıda anlaşma ve muhtıra imzalayan Prizren Bussines Forumunun bu yıl 5.jübile yılıdır. Prizren Bussines Forumu 14-15-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Kosova - Prizren’de düzenlenecektir. Prizren’de düzenlenecek olan beşinci konferans ve Fuarın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da daha büyük ilgi uyandıracağına inanıyoruz. Amacımız genç ve dinamik bir ülke olan Kosovamızın kalkınması konusunda yatırımcılarla bir araya gelmek, onların ilgisini çekerek Kosova ve özellikle Prizren bölgesine yapılacak yatırımların sayısını artırmaktır. Beşinci defa düzenlenecek olan konferansta Prizren’in kültürel ve tarihi özelliği dışında , ekonomi açıdan da kalkınması gerektiğine inanıyoruz. Bu ilkeden hareket ederek , çalışmalarımızla Prizren’in zanaatçılar şehri olduğunu ıspatlamak ve bunun ilerde de böyle kalması gereğini savunmaktayız. Prizren Bussines Forum 2018 konferansına bu yıl Arnavutluk, Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Slovenya, Bulgaristan’dan iş adamlarının katılması bekleniyor. Geçen yıl 280 iş adamının katılımına kıyasen bu yıl ise 450’nin üzerinde iş adamının katılımı bekleniyor. Kurulacak olan Prizren Sanayi bölgesinde de yatırım konularının yer alması bekleniyor. Konferans organizasyonu yanısıra, yerel ürünler fuarı ve tanıtımları dışında, dış ülkelerden gelecek olan üreticilerin de katılımı bekleniyor.
Ove godine Bussines Forum Prizren organizira peti međunarodni sajam na nivou zemlje i šire. Uzimajuči u obzir da je ova jubilarna godina Bussines Foruma Prizren, do sada su na Kosovu kao I u drugim inostranim zemljama potpisana niz ugovora i memorandumskih sporazuma. V. Biznis forum Prizren će se održati na Kosovu - Prizrenu od 14-15-16 Novembar 2018. Verujemo da će se I ove godine kao I prošle veliki interes privuči konferencija i sajam koji će se održati po peti put u Prizrenu.Cilj je skupiti investitore na jednom mjestu kako bi doprinjeli ka razvoju naše mlade i dinamične zemlje Kosova I probuditi njihov interes oko povečanja investicije na Kosovu, a posebno u Prizrenu. Vjerujemo da će ova konferencija, koja će se organizirati po peti put, osim kulturno-historijskog aspekta uticati I na ekonomski razvoj Prizrena. Krenući od ovoga moramo našim radom na najbolji mogući način dokazati da je Prizren grad zanatlija I ubuduče zalagati se za isto Na ovogodišnjem Prizren Business Forumu 2018 učestvovat će privrednici iz Albanije, Turske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije I Bugarske. Prošle godine na istoimenom forumu učestvovalo je 280, dok se ove godine očekuje učešće nad 450 privrednika. Posebno formiranjem industrijske zone u Prizrenu diskutirat će se I o temama oko investicija.Pored organizacije konferencije zatim promocije proizvodnji lokalnih proizvođača na sajmu, učestvovat će I proizvođači iz inostranstva.

Program / Schedule / Program / Schedule

Mundësitë për Investime në Kosovë

Përgjegjës i ATK -së Përgjegjës i Doganës Dekani i AAB-së Dekani i Universitetit të Tiranës Shpediter – Besim Bytyqi Përgjegjës i Komunës ARDA – Ministria e Bujqësisë KİESA Ora: 16:00 Vizitë nëpër Fabrika Vizitë Fabrikave të Qumështit dhe Produkteve

Kosova da Yatırım Imkanları (Konferans)

ATK sorumlusu Gümruk sorumlusu AAB – dekani Tirana Universite - dekani Gümrükçü – Besim Bytyqi Belediye sorumlusu ARDA Tarım Bakanlığı KİESA Saat 14:00 Fabrika Ziyaretleri Süt ve Süt ürünleri alanında fabrika ziyaretleri Tekstil üzerine fabrika ziyaretleri Konserve üzerine fabrika ziyaretleri Çıkolata ve

Mogucnosti ulaganja na Kosovu

Odgovorno lice ATK –a Odgovorno lice Carine Dekan AAB-a Dekan Univerziteta Tirane Spediter – Besim Bytyqi Odgovorno lice Opstine ARDA Ministarstvo poljoprivrede KIESA Od: 14:00 Poseta Fabrikama Poseta Fabrikama Mljeka i Mlecnih proizvoda Poseta Fabrikama u oblasti tekstila i koze Poseta

Sponsorët / Sponsors / Sponsorlar / Sponzori

Drejtuesit / Management / Yönetim / Upravljanje

Daver Krasniqi

Chairman

Ideal Çollaku

Vice Chairman

Blerim Perolli

Vice Chairman

Bener Kendos

General Secretary

Levent BUŞ

Board Member

Şani Şamli

Board Member

See all

Formular i Aplikimit / Application Form / Başvuru Formu / Formular za Prijavu

Lajmet / News / Haberler / Novosti

Gara automobilistike e femrave

Sot se bashku me Federatën e Auto Sportit të Kosovës FASK dhe Auto klubin Prizreni DG organizuam garen automobilistike te femrave ne Prizren Falenderojme sponzoret IPKO Kosova Kahve Madeni SH.P.K. INFINIT Liri Lokum A Print Make Center Nida Medical

Bordi i Business Forum Prizren vazhdon takimet intensive

Ne Shkup Oda Ekonimike Veri Perendimore kishim nderin te takojme Kryetarin Z.Nebi Hoxha dhe informuam rreth organizimit të Business Forum 2018. Sivjet të pestën me rradhe OEMVP vazhdon me pjesemarrjen e saj aktive rreth organizimeve tona, Shprehim falenderimet tona të sinqerta OEMVP

“Nafron Exclusive” Prizren/Kosovo
info@businessforumprizren.com
+383 29 22 22 77

Get Directions

Kontakt / Contact / İletişim / Kontakt